Vrouwen zijn niet gelijk! 

Door: Luuk Wink

Er wordt meer en meer gestuurd naar meer vrouwen aan de top. In 2021 is dit zelfs als officiële wet aangenomen om te benadrukken dat de vrouwspersoon of een ieder die zich daarin aangesproken voelt gelijk is en gelijke rechten heeft. Dit heeft toch al veel discussie opgeleverd tussen voorstanders en tegenstanders van deze gedachte. Immers vrouwen zijn toch gelijk? Vrouwen hebben dezelfde kunde en meerwaarde binnen het bedrijf, toch? Vrouwen zorgen voor een andere kijk op de zakelijke wereld en kunnen vanuit daar veel betekenen voor de doorgaans haantjes wereld?

 

Interessant is de vraag hoe het komt dat er tot op heden gesproken kan worden over een meerderheid van het mannelijke geslacht in de top van het bedrijfsleven. Is het dan zo dat een goed empathisch vermogen niet nodig is om een bedrijf te leiden, of dat vrouwen geen goede leiders zijn, in staat om goede en harde beslissingen te maken? Is het wetsartikel 2399611 niet afdoende geweest om te zorgen voor meer diversiteit?

Maar ja: mannen worden niet ongesteld.

De huidige aanname van de wet omtrent menstruatieverlof en de stijgende vraag in Nederland maakt eens te meer duidelijk dat er toch verschillen zijn, die wellicht terecht zijn. Versterken die de gedachte om meer vrouwen aan de top te laten leiden of maakt dit de discussie alleen maar moeilijker?

Is dit dan gelijkheid? Is dit dan t.o.v. de andere personen die hier geen last van hebben een eerlijke manier van gelijke rechten? Moeten mannen dan ook verlof omdat men thuis last heeft van..?

Laten we voorop stellen dat het niet gaat om ras, achtergrond, geslacht of opleiding. Is het niet zo dat het gaat om kwaliteit en competentie? Is het niet zo dat we samen moeten kijken naar de meest geschikte persoon voor de functie en verantwoordelijkheden? Is het niet eens tijd voor een goede en eerlijke spiegel in plaats van een verplichting vanuit de overheid? Kunnen we als ondernemers zelf daar niet het beste over oordelen?

“Vrouwen zijn dus niet gelijk!” Wat mij betreft kunnen we de stelling niet bevestigen dan wel ontkrachten. Wat we wel kunnen zeggen is dat het daar in het geheel niet om gaat. Immers als iemand super is in wat hij / zij / hen doet, dan kan je samen op een goede manier zorgen voor goed werkgeverschap en goed werknemer schap.

Wat mij betreft blijven we kijken naar talent, kunde en kennis, ervaring en competentie en laten we iedereen doen waar hij / zij / hen goed in is. Of is het verschil toch te groot?

Lees ook: