Over Wink Development Group.

Meetbaar Effectief zijn in alles wat we doen maakt ons succesvol. Wink Development Group heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van trainingen, coachen en advies. Door onze nuchtere houding, beide benen op de grond mentaliteit en een gezonde doses ambitie weten we de deelnemers vanaf begin tot eind mee te nemen naar de volgende stap in hun ontwikkeling. Jouw succes is ons succes.

 
 

Het proces.

1

Nul Meting

Waar sta je nu en waar wil je naartoe? Dit geldt voor groepen en ook voor mensen die een individueel traject beginnen. Een bedrijfsdoelstelling wordt behaald met mensen. Daarom ligt onze focus ook altijd op persoonlijk vlak. Welke vaardigheden moet de deelnemer nog ontwikkelen om de persoonlijke doelstelling of bedrijfsdoelstelling te behalen?
2

Midden meting

Het traject is nu begonnen. De voortgang wordt gemeten. Loopt de ontwikkeling op schema? Mocht het nodig zijn wordt er bijgestuurd of de doelstelling aangescherpt. Het effect begint in de praktijk zichtbaar te worden.
3

Evaluatie meting

Het traject is net afgelopen. De doelstelling is behaald. Er wordt besproken welke stappen er zijn gezet en hoe het traject heeft bijgedragen tot het persoonlijke- en bedrijfssucces.
4

Voortgangs meting / Eén meting

Een aantal maanden na afronden van het traject houden we nog steeds een vinger aan de pols. Hoe is het succes zichtbaar? Welke stappen zijn er gezet in de praktijk? Is er mogelijk nog een wens om verder te ontwikkelen? In de leercurve kunnen weer oude gewoonten sluipen. Samen wordt bepaald hoe hier op gestuurd kan worden.

Kernwaarden Wink Development Group

Persoonlijk

Ons vak is mensenwerk. Wij begeleiden dan ook de persoonlijke groei van mensen. Deze groei kan bedrijfsmatig worden ingezet. Immers een bedrijfsdoelstelling wordt behaald met mensen. Daarom ligt onze focus ook altijd op personen.

Effectief

De aanpak heeft bewezen effect in de praktijk. Zoals onze deelnemers zeggen; ‘’Het is niet te veel droge en theoretische stof, maar direct toepasbaar’’. Dit resulteert in blijvende verandering die wenselijk is om de resultaten te behalen.

Doelmatig

We werken altijd naar een vooraf bepaald doel. Dit zorgt voor een duidelijke focus en zo weten we na afloop altijd dat het doel behaald is. Een traject of een training starten zonder een doel is zinloos tijd verspelen. Met een doel de ontwikkeling die nodig is in gang te zetten, betekent doelmatig handelen. Deze drie kernwaarden maken dat we als Wink Development Group kunnen achter Meetbaar Effectief kunnen staan!

Waar ligt de behoefte van uw bedrijf?


Neem vrijblijvend contact op